Корзина
547 отзывов
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
Фитоаптека "Биоаптека"-Лечат Травы!

Клинические исследования ИНДОМИРОЛ

Клинические исследования ИНДОМИРОЛ
Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) — одна з основних причин порушення репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку, що становить до 18% у структурі ендокринної гінекологічної патології. СПКЯ розглядають як полігландулярне, поліетіологічне захворювання (Атаниязова О.А., Сметник В.П., 1990; Овсянникова Т.В., 2001). Водночас становить інтерес розробка патогенетично обґрунтованої корекції цих порушень із застосуванням фітоестрогенів під час комплексної післяопераційної реабілітації у жінок із СПКЯ.

Одним із таких комплексів, що перешкоджає розвитку естрогензалежних патологій, є ІндоміролTM («Нутрімед», Україна) — сучасний збалансований комплекс природних фітоестрогенів та антиоксидантів, що містить індол-3-карбінол, дііндолілметан та ресвератрол. Індол-3-карбінол — натуральна речовина, яка підвищує рівень естрогенів і перешкоджає розвитку естрогензалежних гіпер­проліферативних процесів, бере участь у детоксикації, захищає клітини від руйнівної дії вільних радикалів. Дііндолілметан складається з двох молекул індол-3-карбінолу та має більш виражені антиестрогенні властивості, біологічну доступність і стабільність структури. Ресвератрол — природний поліфенол, який пригнічує процеси окиснення та нейтралізує пошкоджувальну дію вільних радикалів.

Мета роботи — дослідити ефективність фітокомплексу ІндоміролTM в якості засобу корекції процесів ліпопероксидації у жінок із СПКЯ.

Об’єкт і методи дослідження

Дослідження проходило в два етапи: на першому етапі проводили оцінку стану прооксидантної системи, виміряли вміст стабільного метаболіту активного кисню пе­рекису водню (H²O²) і продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) — тромбоксану (Тx) В2, лейкотрієну (Lт) С4, дієнових кон’югатів (ДК), малонового діальдегіду (МДА) у плазмі крові на момент операції, у тканинах яєчників (оболонці та корковій речовині) під час патогістологічного дослідження (Гаврилова В.Б., Мишкорудная М.И., 1983). З цією метою були обстежені 42 жінки зі СПКЯ (1-ша основна група), яким через відсутність ефекту поперед­ньої гормонотерапії проведено хірургічне лікування — лапароскопію з діатермокаутеризацією білкової оболонки яєчників. До 1-ї контрольної групи увійшли 20 пацієнток репродуктивного віку, яким оперативне втручання було проведено у зв’язку з наявністю параоваріальної (n=12) або дермоїдної (n=8) кісти.

На другому етапі дослідження з метою визначення клінічної ефективності комплексу ІндоміролTM учасниць основної групи дослідження (n=42) розподілили на дві групи: 2-гу основну (n=22) і 2-гу контрольну групу (n=20). У 2-й основній групі всі пацієнтки в післяопераційний період отримували ІндоміролTM по 1 капсули 2 рази на добу після їжі з 7-го дня після операції протягом 6 міс, а в 2-й контрольній групі — ІндоміролTM не отримували. У пацієнток одержано інформовану згоду на забір дослідного матеріалу та вживання досліджуваного фітокомплексу. Середній вік обстежених становив 27,4±0,5 року, стаж хвороби 2–5 років. Вищезазначені продукти ПОЛ на другому етапі дослідження визначали у плазмі крові на момент операції, а також через 3 міс та 6 міс після неї. Отриманий матеріал оброблено за допомогою методів статистичного аналізу.

Результати та їх обговорення

Отримані дані свідчать, що при СПКЯ вміст H²O² і продуктів ПОЛ як у крові, так і у тканинах яєчників був вірогідно вищим (у середньому в 2 рази), ніж у контрольній групі. Результати порівняльного аналізу вмісту H²O² свідчать, що при СПКЯ найбільше підвищення його рівня мало місце в корковій речовині яєчників (в 2,2 раза вище, ніж у контрольній групі) — функціонально найактивнішій структурі яєчника.

Аналіз вмісту продуктів ПОЛ свідчить про збільшення цих речовин у жінок зі СПКЯ у 2–3 рази порівняно з контрольною групою як у тканинах яєчників, так і в плазмі крові. Результати оцінки стану ферментативної ланки окиснення свідчили про підвищення рівнів Тх В2 та Lт C4 в 2,0–2,4 раза як у тканинах яєчників, так і в плазмі крові хворих зі СПКЯ.

Проведені дослідження показали, що посилення неферментативного та ферментативного окиснення ліпідів сприяє розвит­ку клітинної та циркуляторної гіпоксії з накопиченням продуктів із вазоконстрикторною дією, що погіршує функціональну здатність яєчників шляхом активації процесів проліферації колагену високої щільності й викликає потовщення капсули яєчника.

Базуючись на результатах дослідження, ми вважали доцільним застосування комплексу ІндоміролTM, якому притаманна антигіпоксантна та антипроліферативна дія, в післяопераційний період у жінок зі СПКЯ для сприяння відновленню функціональної активності яєчників. На тлі прийому комплексу ІндоміролTM через 3 та 6 міс після хірургічного лікування у 2-й основній групі відзначали достовірне зниження вмісту ПОЛ та рівнів вмісту продуктів ферментативного окиснення ліпідів із вазоконстрикторною дією (Тх В2, Lт C4) (таблиця).

Таблиця. Вміст Н2О2 і продуктів ПОЛ у крові жінок зі СПКЯ після лікування (М±m)
Вміст продуктів ПОЛ у плазмі крові 2-га основна група (n=22) 2-га контрольна група (n=20)
3 міс 6 міс 3 міс 6 міс
Н2О2 1,66±0,030** 0,810±0,010* 2,08±0,35 1,38±0,020
ДК, мкмоль/л 9,8±0,2** 9,6±0,4* 11,3±0,33 10,3±0,25
МДА, мкмоль/л 6,25±0,3** 3,8±0,5* 5,12±0,18 4,8±0,13
TX B2, нмоль/мг 0,382±0,001** 0,33±0,001* 0,392±0,001 0,393±0,001
LT C4, нмоль/мг 0,380±0,010** 0,260±0,001* 0,42±0,03 0,48±0,010
Вірогідна різниця між основною групою та групою зіставлення *p < 0,05, **р < 0,001.

Небажаних ефектів під час застосування комплексу ІндоміролTM не зафіксовано.

Висновки

ІндоміролTM має позитивний вплив на функціональний стан репродуктивної сфери у жінок за рахунок нормалізації вільнорадикальних реакцій в оваріальних тканинах.

ІндоміролTM створює умови для запобігання надмірній проліферації колагену в капсулі яєчників та для розвитку репаративних процесів після операції.

ІндоміролTM створює сприятливі умови для перебігу нормального фолікулогенезу в пошкодженому яєчнику та рекомендований до застосування у післяопераційний період при СПКЯ протягом 3–6 міс.

Украинский медичний часопис

Другие статьи
Контакты
+380666900689
Этот номер есть в Вайбере
+380936067391
Этот номер есть в WhatsApp
+380977290896
Viber +380666900689
УкраинаКиев
Фито магазин "Биоаптека"- Лечат Травы
Ярослава
vitislava1
График работы
 • Понедельник
  00:0023:30
 • Вторник
  00:0023:30
 • Среда
  00:0023:30
 • Четверг
  00:0023:30
 • Пятница
  00:0023:30
 • Суббота
  09:0020:00
 • Воскресенье
  09:0020:00